Modern utveckling j

2012 har varit ett utvecklingsår för Feurich företag. Baserat på deras design på original Feurich konstruktion har pianobyggare Friedrich Steinbauer och Jan Enzenauer utvecklat en ny serie av Feurich piano och flyglar. Den nya pianoserien kombinerar alla bästa egenskaperna av den traditionella Feurich produktionen som förädlas med modern pianobyggarexpertis. Detta skapar en serie av prestigebetonade instrument som pekar mot framtiden.

Dessa ”made in Germany”(gjord i Tyskland) instrument kommer att tillverkas i ”Enzenauer Flugel-Manufaktur”, ”Bergischen Land”, Tyskland från och med våren 2013. h

Dessa fantastiska instrument kommer att introduceras för ett väldigt lockande pris för högsta kvalité.