New FEURICH Silencer Information 1

New FEURICH Silencer Information 2

New FEURICH Silencer Information 3

 

Silentsystem för piano & flygel

Feurich ”silentsystem”.

Vår speciellt designade ”Real Touch Silencer System” gör det möjligt för ert piano att bli helt och hållet tyst akustiskt således leds ljudet ut genom hörlurar.

Detta gör det möjligt för er att njuta av spelet av pianot inte bara under sena timmar utan även i miljöer som kan störa ditt musikaliska engagemang!

Piano:

z   zz

Silentsystemet kan installeras på alla våra pianomodeller dessutom kan den också installeras på andra fabrikat. Ett undantag skulle vara mindre pianon som kammarpiano.

Kostnaden för att installera systemet i piano är endast 17 000 kronor.

Flygel:

Silentsystem för flygel finns i två varianter, FEURICH Grand Pianos UK stopping mechanism © : “let-off“ 1-2 mm med automatisk motordrift som startar silentfunktionen samtidigt som du startar silentsystemet. Pris monterat och klart 42 000 kronor. ”UK silentsystem” påverkar inte anslaget eller mekanikjustering! (den rätta ”utlösningen” bibehåller sina 1 – 2 mm i justering). Detta fantastiska och enkla system har skyddat patent och kan beställas på våra nya feurich flyglar.

Den andra varianten ”standard” för övriga flygelmärken med motordrift som startar silentfunktionen. Priset är 40 000 kronor för detta system.

Ska vi installera systemet hemma hos er tillkommer det en serviceavgift. Vänd er till våra återförsäljare för mer information.

q

Vi är glada att stå till tjänst – Kontakta oss!