Jörg Hauser

jjPiano och cembalobyggare

Jörg Hauser är en av dessa utomordentliga pianotekniker som inte bara kan använda sin omfattande erfarenhet på olika områden av ny produktion men har också reparationsverkstad och arbetar som en eftertraktad konsertstämmare för musikkonservatorium och pianister.

Han samordnar den tekniska delen av Feurich produktionen i Ningbo och är involverad i varje modifiering eller förändring av modelltillverkningen. Många uppfinningar som ”Swabian pedal system” eller förenkling av att plocka isär möbeln.

Hans speciella intoneringsmetod för optimal ton gör honom som ett föredöme för pianotekniker runt om i världen.