Harmonisk pedal

pFjärde pedalen – Pédale Harmonique

För första gången sedan sostenutopedalen uppfanns så finns nu en ny pedal, övertonspedalen som erbjuder ett utökat spektrum av uttrycksfulla klangfärger till det moderna akustiska pianot.

Övertonspedalen – ”3 i 1” pedal

  • Klassisk dämmarpedal
  • ”Övertons resonans” – varumärkets ljud av övertonspedal
  • Sostenutopedal

Pedal fullt nertryckt: Vid ej nertryckt ton så är tonerna inte dämpade som en klassisk dämmarpedal.

Pedal halvt nertryckt: Alla dämmare är frigjorda från strängarna. Det är bara den ton/tangent som spelats och släppts som dämpas. När övertonspedalen är halvt nertryckt så är alla strängarna förenade med ospelade tangenter fortfarande odämpade som erbjuder för första gången den ”sympatiska” övertonsförhållande till spelade toner att bli tydligt hörd och framförallt exakt kontrollerad.

Övertonspedalen är enkel att använda för pianister på alla nivåer och olika erfarenheter.

Introduktion till övertonspedalen