Claire & Stephen Paulello

xxxPianokonstruktörer Claire & Stephen Paulello

Stephen Paulello är en konsertpianist och vinnare av många internationella pianotävlingar och är professor på Universitetet i piano och kammarmusik. Han är även utbildad pianotekniker hos bland annat Bechstein och Steinway och är exklusivt ansvarig för Bechstein konsertservice i Paris.

Under hans besök i Tyskland fördjupade han sig grundligt i pianotillverkningens värld och utvecklade en stor passion för denna konst. Snart efter att ha åtagit sig sin första pianokonstruktion följde kort efter hans första flygelkonstruktion.

På Stephen Paulellos konstruktion: ”Jag ville göra någonting annorlunda, någonting nytt, ett alternativ för pianisten” vilket han har lyckats med på alla sätt. Hans erfarenhet erhålls genom 28 års personlig forskning genom alla aspekter av pianobygge, renovering, reparationer och förbättringar av piano och flyglar samt optimering av strängar och mekanik.

Stephen Paulello´s patenter och flygelkonstruktioner har belönats med åtskilliga priser från franska kulturdepartementet och andra stiftelser. Han är även ansvarig för utbildning av pianotekniker i Frankrike i AFARP & ITEMM.

Claire Pichet är examinerad i möbelbygge och teknisk illustrering. Hon har stor erfarenhet av restaurering av gamla instrument och är specialist på 2D och 3D datatecknare av piano och flyglar.